Potencijal i razvoj

vida reklama

Nautički turizam u Opštini Kanjiža.

Strategijom razvoja turizma Srbije, Vojvodine i opštine Kanjiža, razvoj nautičkog turizma je definisan kao prioritetna razvojna grana turističke privrede.

kanjiza-nauticki-turizam-s4

Stoga je na 154. km reke Tise postavljen pristan na samom rečnom graničnom prelazu, kao i prvi turistički INFO punkt za nautički turizam na kome je pored promo materijala nautičke sadržine, dostupan i promo materijali turističke , privredne ponude opštine Kanjiža, kao i prodaja suvenira.Od juna 2011. vrši se naplata naknade za pristan brodova, jahti i čamaca .U letnjim mesecima organizuju se izleti brodom od Kanjiže do Segedina.

Osnovna ideja o razvoju nautičkog turizma

U Strateškom planu razvoja opštine Kanjiža nautički turizam je predviđen kao prioritetna grana razvoja. Nautički turizam ima veliki potencijalni i tržišnu atraktivnost koja bi mogla da bude interesantna domaćim i stranim korisnicima.

Tisa večita tema umetnika, maštara, ribara i ribolovaca, brodara i nautičara. Tisa je sinonim ležernosti, pa ploviti njome znači odmarati se. Ovaj umirujući put kroz Srbiju vijuga dužinom od 164 kilometara pre nego što se ulije u Dunav. To je mirna ,gotovo lenja,reka koja protiče kroz Vojvodinu, za razliku od toka kroz Ukrajinu, gde ima sve odlike planinske reke.

kanjiza-nauticki-turizam-s1  kanjiza-nauticki-turizam-s3  kanjiza-nauticki-turizam-s2

Tisa je najveća leva pritoka Dunava u koji se uliva preko puta Starog Slankamena i tu na samom ušću je nekoliko terna za ribolov. Ploveći Tisom kroz Srbiju, na samom graničnom prelazu je Kanjiža-grad tišine i grad zdravlja, Novi Kneževac, Senta, Bačko Petrovo selo, Bečej, Titel a svi ti gradovi i varošice koji imaju lepo uređene obale i šetališta, prijatna su za odmor.Iz gore iznetog proistekla je osnovna ideja predsednika opštine g-dina Njilaš Mihalja, da sa aspekta lokalne samouprave, realizuje smernice iz Strateškog plana razvoja opštine Kanjiža i započne aktivnosti na realizaciji grane turizma koja ima ekonomsku isplativost, socijalnu i privrednu opravdanost imajući u vidu geografski položaj grada. Stoga izgrađen je i postavljen pristan na rečnom graničnom prelazu i prvi turistički info punkt za nautički turizam na samom rečnom graničnom prelazu.

 

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget