Potencijal i razvoj

vida reklama

Razvoj nautičkog turizma u Vojvodini.

Nautički turizam ima visok trend rasta, a najveći porast očekuje se upravo u ovom delu Evrope.

Na 37. generalnoj skupštini Dunavske turističke komisije zaključeno je da će u budućnosti u Podunavskim zemljama neki od najpopularnijih vidova odmora biti brodski, biciklistički i kamping turizam.

Prognoza je i da će do 2020. kruzing biznis biti vodeći na planeti u industriji turizma. Zbog velikih potencijala za razvoj nautičkog turizma u ovom regionu, u izrazito perspektivne projekte spadaju oni koji za cilj imaju razvoj i komercijalizovanje nautičkih proizvoda: marina, usluga turističkog čartera, kao i „rečnih kruzera".

Najveći deo tržišta rečnog nautičkog turizma odnosi se na kružna putovanja kroz više zemalja, a po statistikama je upravo Dunav najpopularnija reka, čak ispred reka Nil i Jangce. Ova panevropska reka u Srbiju ulazi na samoj tromeđi sa Mađarskom i Hrvatskom, a u Vojvodini ima sve karakteristike nizijske reke, sa predelima isprepletanim barama, kanalima i rečnim rukavcima, koje nastanjuju autentične biljne i životinjske vrste. Na putu Dunava kroz Vojvodinu nalazi se nekoliko prirodnih rezervata, među kojima su Nacionalni park Fruška gora, Apatinski rit, Karađorđevo, Petrovaradinsko - Koviljski rit i Deliblatska peščara. Turističku atrakciju predstavljaju i podunavski gradovi i mesta sa brojnim kulturno-istorijskim spomenicima, kao i bogate muzejske zbirke u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu, u narodnim muzejima Zrenjanina, Vršca, Pančeva, gradskim muzejima Subotice i Sombora, kao i Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici. Posebne kolekcije predstavljaju materijalnu kulturu i duhovno stvaralaštvo: Srba, Mađara, Slovaka, Rumuna, Rusina, i drugih.

Dunav je važan evropski Koridor 7 koji za transport koriste sve podunavske zemlje, jednako koliko i njegove prirodne lepote u nautičko-turističke i rekreativne svrhe. Te je interesa prepoznala i Vojvodina, koja od oktobra 2008. ima status punopravnog člana Radne zajednice zemalja Dunavskog regiona, čija je inicijativa usmerena ka zajedničkom prostornom planiranju i razvoju svih evropskih regiona kroz koje protiče Dunav.

Program razvoja nautičkog turizma (NTD) u Vojvodini

Program razvoja nautičkog turizma (NTD) je jedan od 14 prioritetnih projekata Programa privrednog razvoja Vojvodine. Za cilj ima da se razvije nautička infrastruktura i izgrade neophodni objekti, privuku investitori, da se poveže region sa dunavskim rečnim turama i dovedu turisti u Vojvodinu.

Za potrebe NTD projekta urađena je Studija mreže marina na Dunavu, koja analizira na koje načine strateški iskoristiti potencijale koje ova reka ima. Studijom je obuhvaćeno šesnaest vojvođanskih opština uz Dunav, a utvrđeno je da postoji 56 potencijalnih makrolokacija za izgradnju marina.

Lokacije su obrađene sa stanovišta položaja, pristupa, stepena izgrađenosti infrastrukture i komunalne opremljenosti, kao i pogodnosti i ograničenja za izgradnju marina. Predložena je i kategorizacija budućih marina, koja podrazumeva tehničku opremljenost priveza, mesta za čuvanje plovnih objekata, servisne usluge, restoran, benzinsku pumpu, čuvarsku službu itd. Studijom je u 16 podunavskih opština utvrđeno 56 potencijalnih lokacija, od kojih je 13 identifikovano kao primarno: Novi Sad (zimovnik), Sremski Karlovci, Apatin, Kanal Bogojevo, Veliki Kanal, Bačko Novo Selo, Tikvara, Beočin, Stari Slankamen, Stari Banovci, Ušće Tamiša, Kovin (zimovnik) i Stara Palanka.

Benefite Programa do sada je koristilo sedam opština: Sombor, Bela Crkva, Apatin, Sremski Karlovci, Inđija, Bač i Pančevo, i to za sufinansiranje izrade planova detaljne regulacije za izgradnju marina.

 

Apatinska marina

 

 

Prva marina iz NTD programa izgrađena je u Apatinu, koja je tokom letnje turističke sezone 2008. primila oko 200 jahti iz inostranstva, kao i čamaca i drugih plovila sa turistima nautičarima. Po projektu, marina može da primi oko 400 jahti i čamaca, ima modernu benzinsku pumpu, službu turističke agencije, prodavnice mešovite robe i suvenira, restoran i prostorije sportskih ribolovaca, kao i džet-ski i nautički klub. U skladu sa Master planom razvoja turizma Srbije, u kojem je Apatin naveden kao grad koji će razvijati sportsko-rekreativni i zdravstveni turizam, turističke organizacije Apatina i Sombora pripremaju atraktivan program za nautičare: planirana je izgradnja staze za veslanje i sportski ribolov u rukavcu kod brodogradilišta, eko safari, banja „Junaković", Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje", spomenici kulture, budući akva park u Apatinu, spomenici kulture...

Somborska marina

Urađen je Plan detaljne regulacije marine na lokaciji „Veliki kanal" u Somboru, koja će u velikoj meri pomoći ovom gradu i opštini da strateški iskoriste odličan položaj na tromeđi Mađarske, Hrvatske i Srbije. Lokalna samouprava dobila je milion dinara od Ministarstva ze državnu upravu i lokalnu samoupravu za nastavak radova na izgradnji pristana kod Bezdana. Izgradnjom pristana na samom ulasku u zemlju, otvorili bi se novi turistički potencijali, nova radna mesta, a očekuje se da bi značajan profit mogle da ostvare i okolne čarde, turističke agencije, pa čak i vlasnici vikendica.

U toku je izrada planova detaljne regulacije za izgradnju marina u opštinama Sremski Karlovci, Inđija, Bač i Pančevo i Bela Crkva. Dalja implementacija projekta razvoja nautičkog turizma na Dunavu bi za rezultat imala kreiranje novih radnih mesta i povećanje broja zaposlenih, kao i veći priliv stranih investicija iz oblasti turizma. Razvoj nautičkog turizma kroz izgradnju marina na Dunavu je i jedan od najvažnijih turističkih projekata Fonda za podršku investicija u Vojvodini.

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget