Dunavom kroz Srbiju

vida reklama

Od Bezdana do Bačke Palanke - Predeli nedirnute prirode

Dunav ulazi u Srbiju na sredini svog toka na tromeđi Mađarske, Hrvatske i Srbije. Pogranična zona od Bezdana do Bačke Palanke je pošumljena i iz nje se ulazi u Batinski tesnac.

bezdan-dunav

Pozicija Republike Srbije

Pozicija Republike Srbije za učešće u izradi sveobuhvatne strategije EU za region Dunava.

karta-dunava

Dunav - reka koja povezuje zemlje i narode

Kroz Srbiju prolaze dva evropska saobraćajna koridora – kopneni koridor X i koridor VII koji povezuje 10 evropskih zemalja koje izlaze na plovni deo reke Dunav.

dunav-rumunija

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget