Sistemi

vida reklama

Sistem za štuku sa klizećom alkom.

Sajlica je prikačena na alku koja slobodno klizi po najlonu, koji je ograničen stoperima (ili drugim alikama) u dužini od 30cm… 

Na donjem kraju graničnika (ili alke) na dužini od 50cm nalazi se teg. Ovim sistemom kederovana ribica je u mogućnosti da pretražuje vodu zapremine V=200dm3. Sa količinom vode koju kederovana ribica prolazi povećava se i mogućnost za uplitanje ovog istema.

Ovaj sisitem se preporučuje za terene manje obrasle biljnom vegetacijom ili u zimskom periodu kada je vegetacija svedena na minimum.

 

 

 

 

 

 

 

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget