Reke

vida reklama

O REKAMA U SRBIJI


Od tromih ravničarskih do brzih smaragdno zelenih planinskih reka, od malenih potoka do Dunava koji je kod Golupca širok kao more…Srbija je bogata rekama. Na njima su zastupljeni svi sportovi na vodi: skokovi u vodu, jedrenje, kajakaštvo, veslanje, skijanje na vodi, džamping…Na zelenoj Drini, Uvcu, Limu, Ibru može se uživati i u raftingu. Na pojedinim rekama održavaju se regate, a na Dunavu i one od međunarodnog značaja. Dunav je plovan čitavim tokom kroz Srbiju i na tom putu su vidljivi tragovi mnogih civilizacija pa je plovidba Dunavom pravo putovanje kroz vreme. Na pojedinim srpskim rekama mogu se doživeti potpuno neobična zadovoljstva kao što su posmatranje beloglavih supova na Uvcu, ispiranje zlata na Peku ili prosto uživanje u nezagađenosti Gradca, najčistijoj reci jugoistočne Evrope.

  

Slivovi
Sve reke Srbije pripadaju slivovima triju mora: jadranskog mora, egejskog mora i Crnog mora.
Crnomorski sliv
Površina Crnomorskog sliva u Srbiji je najveća, pokriva površinu od
81,261 km² ili 92% teritorije Srbije. Sve veće reke Srbije pripadaju
ovom bazenu Tisa, Sava, Velika Morava, Drina i sve se one preko Dunava
ulivaju u Crno more.
Jadranski sliv
Jadranski sliv u Srbiji zahvata površinu od 4,500 km² ili 5% od
površine Srbije. Ovaj bazen obuhvata zapadni deo Kosova i Metohije, sa
rekom Beli Drim, koja se u Albaniji spaja sa Crnim Drimom i onda se
stvarajući reku Drim ulivaju u Jadransko more. Manji deo sliva
obuhvaćen je rekom Crni Kamen−Radika u južnom delu Gore.
Egejski sliv
Najmanji od tri sliva je Egejski sliv sa površinom od 2,650 km² što je
3% od teritorije Srbije. Egejski sliv pokriva južni deo Srbije do
granice sa Makedonijom i Bugarskom. Ovaj sliv obuhvata slivove triju
reka Lepenac, Pčinja i Dragovištica. Lepenac i Pčinja se ulivaju u reku
Vardar u Makedoniji, a Dragovištica se uliva u reku Struma u Bugarskoj,
i naravno, sve tri preko utoka u Egejsko more.
Zanimljivost
Sva tri sliva se graniče na drmanskoj glavi, vrhu Crnoljeva na Kosmetu.
Ovo je hidrografski čvor Srbije i jedan od važnijih na Balkanu, zato
što deli tri od ukupno četiri sliva. Četvrti je Jonski sliv, pripada
jonskom moru.

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget