Reke

vida reklama

Tisa

 


Senoviti vrbaci uzbudljivih i tajnovitih rukavaca, kanala i ada, mnogobrojne nedirnute peščane plaže, zagledanost u prostranstvo reke, predela i neba, stvaraju neponovljivo osećanje smirenosti kod svakog, a naročito kod užurbanog, savremenog čoveka, koji velikom brzinom juri mimo sopstvenog života.


Od Sremskih Karlovaca, i levom i desnom obalom Dunava prostire se predeo idealan za ljubitelje prirode, nautike, lova, ribolova, dobre domaće kuhinje. Ako je igde, tokom vašeg puta, pravo mesto da sidjete sa palube broda, istražite sve čari koje pružaju Dunav i njegove obale, i da osetite jedinstven sklad čoveka i prirode, onda je to upravo ovde.
Na levoj obali, do ušća Tise (1215. km), prostire se zona zaštićene prirode sa kompleksom rukavaca i bara, specijalni rezervat prirode, sa više od 170 vrsta ptica, od kojih su čak 103 sa liste prirodnih retkosti. Jedan od najvećih rukavaca je Gardinovački dunavac, koji vodi do niza drugih, u okolini Kovilja i Gardinovaca.
Ovo je pravi raj za ekologe, ljubitelje ptica i foto-safarija. Na Krčedinskoj adi je veliki broj konja koji borave u slobodnoj prirodi. Vode bara i rukavaca su bogate ribom, posebno štukom. U vikend naselju Beška (1333. km) može se iznajmiti manji čamac sa vodičem i uputiti se u tajnoviti svet ovog jedinstvenog ekosistema.
Tisom, od njenog ušća kod Slankamena, stižete do još jednog specijalnog rezervata prirode, Carske bare, koja obuhvata površinu od oko 1.600 hektara. Zaštićena zona je specifičan predeo sa mozaično rasporedjenim jezersko-ribnjačkim, barskim, močvarnim, livadskim i šumskim ekosistemima, u svetu poznat kao ornitološka stanica. Oko 240 vrsta ptica daju ovom rezervatu glavno obeležje.
Ovo je prostor izvorne ili neznatno izmenjene prirode u kome se biljne i životinjske zajednice spontano razvijaju. Izuzetno je bogat ribljim vrstama, pa je na odredjenim prostorima ovog kompleksa moguć i sportski ribolov. Zbog svog značaja, Carska bara je upisana u UNESCO-vu listu močvarnih područja od medjunarodnog značaja

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget