Ribolovački pribor

vida reklama

Udice za ribolov

udice-ribolov

Sportsko-rekreativni ribolov je nezamisliv i nemoguć bez udice. Ona je stara koliko i ovaj naš sport samo što se vremenom radilo na njenom poboljšanju, kako u pogledu strukture materijala tako i na njenom izgledu.

Proizvodjača udica ima mnogo, mi bismo izdvojili: "Gamakatsu", "Kamasaki", "Mustad", "Dam" i "Zlatni lav". Veličina udice koju žete koristiti usko je vezana sa vrstom ribe koju planirate da pecate. Ima ih sa jednim, dva, tri pa i četiri kraka, boje su bele, žute, brunirane, posrebrene pa čak i crvene. U zavisnosti od veličine udice uradjene su i tabelice za njihovu numeraciju, ali postoje dve: "Reditch" i "Kendol".

Neke zemlje koriste Kendol tablicu dok se veći broj zemalja opredelio za "Reditch". Sudeći po nekim indicijama svi će uskoro preći na "Reditch"skalu. Udice možemo podeliti na dobre i loše. Bolje su one jake i čvrste koje će pući kada dostgnu tačku izdržljivosti nego one koje će se ispraviti.

Istorija izrade udica

Za prethodnika udice smatra se kopljasta udica - ravan štapić ili kost naoštren na oba kraja koji se vezuje u sredini. Kada riba proguta mamac u kome je "kopljasta udica" struna se zategne a oštri vrhovi se zabadaju u njeno ždrelo. Ne zna se tačno koliko dugo je ova naprava korišcena ali je vremenom ona zamenjena udicama koje od tada pa do danas imaju karakterističan i prepoznatljiv oblik.Prve udice javile su se pre oko 40000 godina. Smatra se da su bile od drveta. Grančice sa trnom ili sličnim izraštajem su lako mogle da se oblikuju u karakteristični obilik udice. U tu svrhu korisćeni su glogovi trnovi i sl. Takva udica može da bude oštra gotovo isto koliko i savremene udice. Zbog nedovoljne otpornosti drveta do danas nisu otkriveni ostaci takvih udica ali postoje odredjeni crteži iz tog vremena koji ukazuju na njihovo postojanje.

prve udice Osnovna ideja koja je vec oformljena pri korišcenju drveta samo je primenjena na nov materijal koji je bio široko dostupan – kost. Ne može se sa sigurnošcu reci kada su ljudi poceli da koriste kosti kao materijal za udice. Pretpostavlja se da su se prve koštane udice javile pre oko 20000 godina. Iako znatno otporniji materijal od drveta i kost je ipak podlozna propadanju, zbog toga nalazi ovakvih udica nisu cesti. Najstarije do sada poznate nadjene su pri iskopavanju paleolitskih grobnica u Čehoslovačkoj. Bilo je nalaza koštanih udica i na mnogim drugim lokalitetima: u Palestini (stare 9000 god.), Egiptu, Norveškoj itd..
Najstarije kod nas otkrivene su koštane udice iz Lepenskog Vira (6-7000 god.) i Vinče (5000 god.) na Dunavu. Uz njih su pronadjeni i tegovi za mreže kao i harpuni pravljeni od jelenskih rogova. Zadivljujuce je da su te udice i danas oštre i snažne, gotovo da bi se mogle koristiti za ribolov. Njihova velicina varira od 4 do 15 cm.
Takodje, izgleda da su korišćeni jasno definisanii delovi kostiju od odredjenih životinja, kako bi se dobio uvek sličan oblik, a verovatno je iskustvo govorilo da su ti delovi najjaci. Zanimljivo je, takodje, da se na nekim od ovde otkrivenih koštanih udica jasno zapaža kontra vrh koji je očigledno pravljen da bi udica teže ispadala iz usta zakačenih riba.kostane udicePrve udice od metala pravljene su od bakra čija upotreba pocinje da se širi pre naše ere oko 6000 godina. Ne dugo posle toga počela je da se koristi i bronza pa su udice pravljene i od te, nešto jace legure. Bakarne udice koristili su Egipćani kao i stanovnici oblasti izmedu Eufrata i Tigra u vreme pre oko 4000 god. Otkriveni su brojni nalazi takvih udica. Te udice nisu imale kontra vrh i bile su jednostavnog oblika, iako su neke imale okca za vezivanje na strunu. Njihova veličina je bila 2-6 cm.


Bronzane udice su otkrivene na mnogim mestima a u većem broju na Kritu i u današnjoj Italiji (Pompeji i Herkulanum). Karakteristično je da te udice imaju kontra vrh, a neke i po dva.

Takodje, u rimsko doba se kao materijal za izradu udica javlja čelik. Na velikom broju lokacija u našim krajevima, ali i širom Evrope, otkriveni su tragovi topljenja i prerade rude gvoždja. Gvoždje je korišceno za mnoge alate i oružja a medu njima i za udice. Takve udice su bile jace od bronzanih pa su pravljene i za lov velikih

riba. Čelik kao još jači materijal je bio poznat gotovo od početka gvozdenog doba, medutim njegov kvalitet u to vreme je bio nepredvidljiv. Sve do relativno skoro, odnosno do otkrivanja posebnih peći za pravljenje čelika, njegov kvalitet je bio vrlo neujednačen. Pored toga, u prvo vreme čelik je bio izuzetno skup i korisito se samo za najkvalitetnije oružje.bronzane udiceIzrada udica prvo je se odvijala u "domaćoj radinosti" – svaki ribolovac je pravio svoje udice. U nekim krajevima to je bilo tako sve do nedavno. Ipak, od momenta kada je počelo da se koristi gvoždje, vremenom su se izdvojili posebni proizvodjači udica. Zapravo udice su počeli da prave kovači koji su se i inače specijalizovali za izradu gvozdenih predmeta.

 

velicine udica

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget