Ribolov plovkom

vida reklama

Dobra primama je često presudna!

Domaći recepti za hranu jesu dobra stvar ali ne bih se složio da su bolji od svih kupovnih,gotovih hrana. Ovo je vrlo ozbiljna tema i treba joj pristupiti sa više aspekata.

primama-saran-bela-riba

Pre svega sa aspekta ciljane vrste ribe.Zatim za tehniku za koju se koristi.Zatim za vrstu vode na kojoj se koristi.Te tri varijabile determinišu koju i kakvu hranu ćemo koristiti.Četvrta varijabila je odnos sastojaka a peta bi bila upotreba zemlje i drugih sastojaka koji nisu "iz kuhinje".

Pre svega, domaća radinost se ponajpre praktikuje kada nam je potrebna veća količina primame a finansijski faktor diktira potrebu. Nije svako u mogućnosti da kupi 5 kila La Siren-e i ima dovoljno hrane za višednevno pecanje fiderom ili da napravi dovoljnu količinu kugli/lopti za plovkarenje. Međutim, kada se ide na jeftiniju varijantu (sa najjeftinijim sastojcima do kojih možemo doću u gotovo svakoj prodavnici) iz hrane će izostati mnogi dodaci koje ozbiljniji, renomirani proizvođači ubacuju u svoje hrane (razne belančevine, aminokiseline, atraktore, izazivače gladi, itd.). Svi znamo za "dobri stari" recept od 2/3 kukuruzne prekrupe + 1/3 pšeničnog brašna + neka aroma za kolače ili ev. aleva paprika ili vanilin šećer i udri.
Od tih najranijih prapočetaka svest o mogućnosti kombinatorike raznih saastojaka je evoluirala do neslućenih razmera. Danas se koriste do pre samo nekoliko godina gotovo nezamislivi sastojci tipa mlevena pečena golica, mleveni suvi stočni grašak, mlevena sojina sačma itd. (još ekstremnija varijanta ovog kućnog "alhemičarenja" je izrada boili u domaćoj radinosti).

Da bismo znali koje sve sastojke da pomešamo da bismo primamili našu ciljanu ribu, moramo pre svega jako dobro da poznajemo njen način ishrane. Tako će nam za neke vrste ribe hrana bogata kukuruznom prekrupom biti pun pogodak dok će za drugu to biti znak za uzbunu i beg sa hranjenog mesta.

primama-pecanje-saran primama-ribolov-feeder

Zatim, za pecanje na plovak ćemo morati da napravimo kombinaciju koja će se u vodi drugačije ponašati i otvarati od one koju želimo da napravimo za fider. Čak i unutar hrana za fider ćemo morati da obratimo pažnju na neke stvari u zavisnosti od toga da li ćemo koristiti tu hranu za pecanje sa method hranilicom ili ćemo je koristiti u kavezastim hranilicama.

Nadalje, jedna kombinacija sastojaka će nam dati hranu koja će super funkcionisati na plitkoj stajaćici ali već na dubokoj neće imati istu efikasnost a na tekućicama će biti potpuno neupotrebljiva. S druge strane, hrana koja će biti potaman za pecanje na tekućicama srednje brzog toka će nam na plitkoj i zatravljenoj stajaćivi biti jednako efikasna kao i da smo bacili namirisanu ciglu u vodu.

Odnos sastojaka (naravno, i njihova vrsta) je zajednički imenitelj sva tri gorenavedene tačke i koliko ona njih determiniše, toliko i one determinišu ovu stavku. Ovde ne govorimo o gramskoj preciznosti pojedinih sastojaka (naravno, ne odnosi se na jake hemikalije tipa atraktori, aminokiseline i sl., gde je svaki gram presudan) nego o procentualnom učešći određenih sastojaka u zavisnosti od njenih mehaničkih, fizičkih i hemijskih karakteristika (granulacija, lepljivost, masnoća, slanost/slatkoća itd.).

Na kraju, zemlja, šljunak, pesak, kasteri, mrtvi crvi, šećerac (od onih ne-kuhinjskih) kao i kuvano žito, kukuruz, kuvana konoplja itd. su takođe elementi koji direktno utiču na konzistentnost hrane, njenu nutritivnu vrednost, ali i vrsta i količinu i odnos koji ćemo primeniti jedne ili nekih od njih. Svi oni su opet u sprezi sa vrstom ribe, vrstom vode i tehnike pecanja za koju ćemo ih koristiti (ili ne).

 

Nastaviće se ...

 

Adam Mesić

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget