Riblji fond

vida reklama

Bandar

Rod grgeča, čiji je predstavnik bandar, čine još i obični grgeč i prugasti balavac. Svi grgeči naseljavaju tekuće vode crnomorskog sliva, a ima ih i u veštačkim ribnjacima, mrtvajama, ritovima i drugim stajaćicama, zadržavajući se uglavnom u dubinama. Ukusnog su mesa naročito za pripremanje ribljih čorbi, ali su zbog duboko usadjenih krljušti i ljigave površine tela vrlo nezgodni za čišćenje.bandar Bandara u narodu zovu još: bandaš, okun, kostreš, bulja i pekija. Telo mu je zdepasto, tvrdo i široko, boje sivozelene sa tamnim poprečnim šarma.

Trbušni deo je svetle bronzanožute boje. Ledjno peraje je oštro i bodljikavo, a oči izrazito krupne. Mrest se od marta do maja. Ženke su vrlo izdašne i polože do 300.000 komada ikre. Većini bandarčića nije zagarantovana duboka starost ako u susedstvu imaju štuku, jer ih rado napada mada su bodljikave. Dok je mali, bandar za hranu uzima sitne vodene životinjice i planktone, a kasnije postaje grabljivica, koja napada sitnu ribu, gliste i vodene insekte. U našim vodama retko da naraste teži od 500g, mada u severnim vodama nisu retki primerci i od 2kg. Sitniji bandari lako grizu nabačene mamce i obično postaju plen ribolovaca-početnika, a one krupnije samo dobri i iskusni majstori lako pronalaze loveći ih i po stotinak dnevno. Na tekućim vodama obično su na šljunkovitom dnu, a na jezerima, ritovima i barama, najradije zaposedaju podvodna uzvišenja s razlogom nazvana „grgečkim brežuljcima“.
Tu na padinama tih brežuljaka bandar strpljivo čeka svoj plen. Tamo gde je stajaća voda obrasla trskom i na podvodnim livadama zalaze i na dubine i od 10-15m. Za lov bandara koristite fini pribor. Konac ne treba da je deblji od 0.30mm, a udice od 16-12. Podjednako uspešno na mirnim vodama, možete koristiti plovak ili dubinski lov, a za krupnije primerke upotrebite varalice uz laganu vuču.
Sitniji bandari zagrizu i crviće naročito crveno obojene, a krupniji grozd crvića, naročito ako je koji od crvića na udici živ.
Mamci: Tanka crvena ili rosna glista, puž golać, punoglavac, sasvim sitna ribica ili žabica, komadići riba i meso raka. Za vreme letnjih žega sa uspehom se lovi na prirodne i veštačke mušice.

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget