Riblji fond

vida reklama

Klen

Pripada šaranskom rodu (ciprinide). Naraste, mada retko i do tri kilograma, medjutim, primerci do dva kilograma češće se nadju okačeni na udicu i smatraju se riba-klenulovom vrednim pažnje. Veoma je rasprostranjen u nizijskim, ali i visinskim vodama. I klen dok je mladji živi u jatima koja predvode oni veći rastom.

Lipljen

Izrazita sportska riba, štaviše – ''lisac'', koga je teško nadmudriti ako se nema bar malo iskustva. Najčešće je u društvu sa pastrmkom ali je uglavnom malo nizvodnje naravno u vodama bogatim kiseonikom. lipljen Gde živi:
Radije borave u tihim i dubokim razlivima, naročito krupniji primerci. Mresti se u razdoblju mart-maj.

Nosara

 

Iako mnogo ne liči na kesegu, poistovećuju je s njom zbog površnog zapažanja pojedinih detalja. Buborak, na primer, ima dužu glavu i izuzetno izdužen nos poput skobalja, pa se dogadja kod nosaraonih koji to zapaze, da naprave ponovo grešku, jer ga smatraju skobaljem.

Krupatica

Vrlo brojna riba, koju još u nekim krajevima zovu i platika ili platica. Mnogo liči na deveriku s kojom se ukršta, pa melezi još više liče na deveriku, aliih odaje veoma krupno i buljavo oko. Stanovnik je mirnih, tihih i zabarenih voda dunavskog sliva. Posebno masovno naseljava Dunav, na njegovim plavnim zonama, ušće Save, Tise, Tamiša, Morave kao i njihove mrtvaje i kanale krupaticahidrosistema Dunav – Tisa – Dunav. Nema neku naročitu ekonomsku vrednost. Love je privredni i sportski ribolovci.

Mladica

 

Zima je kao stvoreno godišnje doba za lov ove grabljivice. Ulovljena mladica je trofej koji se dugo pamti. Gradja i oblik tela mladice evolucijom su mladicadovedene do savršenstva. Sva je poput vretena pa sa lakoćom savladava matice i bukove.Boju tela prilagodjava sredini u kojoj živi.Usta mladice su duboko usečena i sa mnoštvom gustih zuba čine usnu duplju veoma tvrdom. Ovo se ne sme gubiti iz vida pri lovu ove plemenite ribe. Može da naraste do 40 pa čak i 50 kilograma, ali srednja lovna težina je od 5 do 12 kilograma.

Potočna pastrmka

Telo joj je mišićavo sa relativno malom glavom i zubastim ustima. Boju tela prilagodjava sredini u kojoj živi. To je riba brzih i hladnih planinskih reka i ledničkih i PASTRMKAveštačkih jezera.Mresti se od oktobra do sredine februara, ali i tu ima izvesnih pomeranja koja zavise od vremenskih uslova.Plodnost ženki varira od 500-3000 komada ikre, koju polaže na pesku prethodno pripremljenom za smeštaj.

Linjak

Blizak je rodjak šaranu, ali se od njega razlikuje po brojnim karakteristikama. Tipična je riba toplih i mirnih voda.
Gde živi:linjak Zivi pretezno u stajacim vodama (bare, ritovi, mrtvaje), ali ga ima i u tihim ravnicarskim rekama sa mekanijim dnom i vodenim rastinjem.Vretenastog je oblika gledano s boka. Medutim, telo mu je pljosnato i pokriveno sitnim, gustim i dobro usadjenim krljustima.Boja mu je maslinasto zelena, tamno zuta ili smeda sto zavisi od sredine u kojoj zivi.

Mrena

Sportska riba izduženog vretenastog tela pokrivenog gustim zbijenim krljuštima. Ledja su joj sivomaslinasta,prema trbuhu je svetlija sa srebrnim i bronzanim riba-mrenanijansama. Gornja usna sa dva pata brkova je mesnata, žilava i isturena ispred donje usne. Može da naraste i do 10 kg, mada joj je lovna težina trostruko manja. Mresti se od maja do jula.

Šaran

 

Taj hrabri i snažni borac na udici, ali i delikates na trpezi – naravno uz uslov da nije tovljen, živi samo u rekama crnomorskog sliva do regiona mrene, ali i u jezerima sve do 400 metara nadmorske visine, zatim u barama, mrtvajama i ritovima.

saran

Razmnožava se na plavnim zonama sa bujnom vegetacijom na koju lepi ikru. Plodnost ženki je fantastična, jer u tri navrata u periodu mresta položi i do milion jajašca.

Još članaka...

  1. Skobalj
  2. Smudj
  3. Som
  4. Štuka

Potkategorije

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget