Edukacija

vida reklama

Određivanje udaljenosti trenutkom pojave objekta na horizontu

Dosta neprecizan način merenja, ali često precizniji od metode računate pozicije.

Na svim kartama, uvek su navedene visine svetionika, brda, hridi i karakterističnih objekata. Na osnovu te visine, u trenutku pojavljivanja (ili iščezavanja) objekta na horizontu, udaljenost izračunavamo ovom formulom:

 

d =  2,04 (√ Vob + √ Voka)

gde je:
d[milja] - udaljenost smeranog objekta,
Vob[m] - visina osmatranog objekta,
Voka[m] - visina posmatračevog oka

 


travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget