Edukacija

vida reklama

Šta je navigacija?

Navigacija je veština upravljanja plovilom (brodom, vazduhoplovom...) i njegovog vođenja najsigurnijim i/ili najkraćim putem od tačke A do tačke B.

U ovom procesu se primenjuju različite metode i sredstva, koja ćemo pokušati da ovde izložimo.

 

Osnovni zadaci navigacije su:

 

- Određivanje rute plovidbe
- Upravljanje plovilom po unapred određenoj ruti
- Korekciju brzine ili/i kursa prema stvarnom kretanju u realnim uslovima
- Kontrola održavanja plovila na ruti

 

Navigaciju prema načinu, u osnovi možemo podeliti na četiri osnovne grupe:

 

- Terestrička navigacija
- Astronomska navigacija
- Računata navigacija
- Elektronska navigacija

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget