Edukacija

vida reklama

Šta je navigacija?

Navigacija je veština upravljanja plovilom (brodom, vazduhoplovom...) i njegovog vođenja najsigurnijim i/ili najkraćim putem od tačke A do tačke B.

U ovom procesu se primenjuju različite metode i sredstva, koja ćemo pokušati da ovde izložimo.

Određivanje udaljenosti trenutkom pojave objekta na horizontu

Dosta neprecizan način merenja, ali često precizniji od metode računate pozicije.

Na svim kartama, uvek su navedene visine svetionika, brda, hridi i karakterističnih objekata. Na osnovu te visine, u trenutku pojavljivanja (ili iščezavanja) objekta na horizontu, udaljenost izračunavamo ovom formulom:

Pregled osnovnih pojmova u navigaciji.

Da bi lakše objasnili neke pojmove, potrebno je prvo se malo podsetiti nekih osnovnih pojmova geografije. Za početak, u navigaciji se zemlja smatra sferom.

Potkategorije

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget